Z Banskej Bystrice

  • Po vjazde na Donovaly prejdete popod prvý drevený most
  • Následne po ľavej strane uvidíte centrálne parkovisko
  • Potom prejdete popod druhý devený most
  • Vpravo miniete malé parkovisko s prístreškom
  • Pred drevenou zastávkou na pravej strane odbočíte vpravo na príjazdovú cestu na Donovalkovo (a k žltej budove Patty Ski)

Z Ružomberka

  • Po vjazde na Donovaly prejdete popri parkovisku Nová Hoľa (po vašej pravej strane)
  • Vľavo uvidíte drevenú autobusovú zastávku
  • Prvá odbočka vľavo za zastávkou vedie na Donovalkovo (a k žltej budove Patty Ski)