Príprava detí na štarte dopravného detského ihriska.