miniatúrny poník a miniatúrny koník sa pasu na lúke v Donovalkove