Animátor učí strielať deti z luku na terč a na drevené zvieratka.