Alpaka Gipsie pozerá na deti čo prichádzajú do Donovalkova